Oferta

Drukuj

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to forma pomocy polegająca na rozpoznaniu problemu z jakim zgłaszająca się osoba nie potrafi sobie poradzić oraz wspólne poszukiwanie sposobów najlepszego jego rozwiązania, w tym także ustalenia formy dalszej, odpowiedniej pomocy dla osoby; obejmuje od jednego do kilku spotkań, najczęściej raz w tygodniu.

 

Psychoterapia

Psychoterapia to specyficzna metoda leczenia polegająca na analizowaniu psychiki pacjenta poprzez rozmowę, co pozwala na odkrycie nieświadomych powodów zachowania osoby, które uniemożliwiają jej życie w satysfakcjonujący dla niej sposób. Celem psychoterapii jest osiągnięcie poprawy w zakresie objawów np: bólu głowy, biegunek, poprawa nastroju, obniżenie poziomu lęku, zmiana postaw i pewnych cech osobowości np.: podniesienie samooceny, poprawa kontaktów z innymi ludźmi, a także lepsze poznanie i zrozumienie siebie i innych oraz poprawa jakości życia. Psychoterapia trwa od kilku do kilkunastu miesięcy, spotkania odbywają się systematycznie raz w tygodniu.

Psychoterapia par

Oferujemy również terapie małżeństw lub osób pozostających w innych związkach partnerskich, przeżywających kryzys i narastające nieporozumienia. Psychoterapia par daje możliwość spotkania się z partnerem na neutralnym gruncie, w obecności osoby terapeuty. Uczy wyrażenia własnych uczuć i potrzeb oraz rozumienia oczekiwań i uczuć partnera. Psychoterapia par pozwala zapoznać się ze skutecznymi metodami porozumiewania się. Osoby, które przeżywają kryzys, doświadczają znaczących zmian w swoim życiu (np.: narodzin dziecka, doświadczają jakiejkolwiek utraty, nie wiedzą czy chcą dalej być razem, czy się rozstać, czują się niezrozumiani przez współpartnera, doświadczają kłótni oraz wzajemnego ranienia poprzez zdradę, zazdrość lub brak zaufania) mogą omówić i zrozumieć te trudności w obecności psychoterapeuty.

Terapia par jaką proponujemy w gabinecie to wspólne sesje obojga małżonków, które odbywają się z częstotliwością jednego spotkania co trzy tygodnie, w międzyczasie proponując spotkania indywidualne każdemu z partnerów/małżonków w formie jednego spotkania tygodniowo. Terminy i częstotliwość sesji ustalane są z każdą parą indywidualnie (z reguły w trakcie jednej lub dwóch sesji konsultacyjnych). Spotkanie konsultacyjne służy przede wszystkim rozpoznaniu istniejących możliwości pracy terapeutycznej oraz potrzeb i oczekiwań zgłaszającej się pary co do efektów terapii i charakteru pożądanej zmiany. Dla skutecznej pracy psychoterapeutycznej w terapii par nie ma znaczenia czy nasz związek to formalnie zawarte małżeństwo, narzeczeństwo, czy też jest to tzw. związek nieformalny.

Pierwsza sesja terapeutyczna jest konsultacyjna i wymaga, by partnerzy/małżonkowie przyszli na spotkanie razem. Sesje wspólne (trwające około 70 minut) prowadzone są przez dwóch terapeutów. Spotkania pomiędzy sesjami wspólnymi prowadzone są indywidualnie (czas trwania sesji 50 minut).

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to pomoc w sytuacjach spowodowanych przez wydarzenia kryzysowe, w których dobrze dotąd radząca sobie osoba doświadcza różnego rodzaju załamań i trudności w funkcjonowaniu. Jest działaniem zmierzającym do odzyskania przez osobę dotkniętą kryzysem zdolności jego samodzielnego rozwiązania, ma na celu zapewnienie wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa oraz zredukowanie lęku. Obejmuje od jednego do kilkunastu spotkań, w częstotliwości ustalonej wspólnie z terapeutą.

 

Diagnoza psychologiczna

Diagnostyka w zakresie funkcjonowania osobowościowego, emocjonalnego i motywacyjnego osoby w oparciu o psychologiczne testy osobowości.

 

 

 

Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej 41-200 Sosnowiec ul. gen. Andersa 15/202

Psycholog Sosnowiec; Psychoterapia Sosnowiec