Obszary pomocy

Drukuj

  

Sytuacje Kryzysowe

 

Zaburzenia psychosomatyczne 

np.: przewlekłe zaparcia, bóle głowy, brzucha, kręgosłupa, serca, zaburzenia oddychania, gdy badania lekarskie wykluczają fizjologiczne ich przyczyny.

Zaburzenia odżywiania

anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się.

Zaburzenia nerwicowe

Podstawowymi objawami nerwicy są lęk wpływający na sposób myślenia, postrzegania rzeczywistości i na zachowanie osoby oraz zaburzenia funkcji organizmu np.: bóle i zawroty głowy, bóle w okolicy serca, duszność, problemy układu pokarmowego, zaburzenia snu, zaburzenia seksualne, omdlenia. Wyróżniamy tu: fobie, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, reakcję na ciężki stres, zaburzenia adaptacyjne.

Zaburzenia osobowości

Charakteryzują się odmiennym w porównaniu do innych ludzi sposobem spostrzegania i interpretowania wydarzeń i zachowań ludzi, niedostosowaniem przeżywanych emocji do sytuacji, trudnościami w panowaniu nad impulsami i popędami oraz nieumiejętnością nawiązania głębszych relacji z innymi osobami. Zaliczamy tu np.: osobowość lękliwą, zależną, chwiejną emocjonalnie, narcystyczną, histrioniczną, schizoidalną, paranoidalną.

 

 

 

Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej 41-200 Sosnowiec ul. gen. Andersa 15/202

Psycholog Sosnowiec; Psychoterapia Sosnowiec