Psychoterapia

Drukuj

Czym jest psychoterapia?


Termin pochodzi z języka łacińskiego i dosłownie znaczy „leczenie duszy”. Sama psychoterapia jest zbiorem różnych technik mających na celu leczenie, przyniesienie ulgi w psychicznym, a czasem także fizycznym cierpieniu. To narzędzie lecznicze. Na psychoterapię zgłaszają się ludzie z różnorodnymi problemami, tj. nerwicami, zaburzeniami osobowości, problemami w związkach, kłopotami z dziećmi, przeciążeniem pracą i tempem życia, syndromem wypalenia się zawodowego, zagubieniem w dzisiejszym świecie, samotnością.
Psychoterapią nie jest zwykłe badanie psychologiczne, interwencja kryzysowa ani konsultacja.


Jaki jest cel psychoterapii?


Głównym celem psychoterapii jest zrozumienie przez pacjenta istoty jego problemu i wgląd w ten problem, zmiana własnych zachowań i postaw, ale również lepsze radzenie sobie ze stresem, panowanie nad zachowaniami agresywnymi, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji międzyludzkich, podniesienie własnej samooceny czy motywacji do działania.

 

Co jest narzędziem psychoterapii?


Narzędziem pracy psychoterapeuty jest rozmowa. Różni się ona od rozmów między znajomymi czy przyjaciółmi. Rozmowa z terapeutą nie polega na tym, że ktoś kogoś pociesza. To jest szczególna relacja, w której pacjent dostaje od psychoterapeuty lepsze rozumienie motywów i sposobu swojego przeżywania różnych sytuacji i źródeł cierpienia.
To jest rozmowa, w której pacjent opowiada terapeucie najbardziej szczerze, jak potrafi,
o tym, co przeżywa, co myśli i co się z nim dzieje, a terapeuta daje pacjentowi najlepsze, jak tylko może, rozumienie jego świata wewnętrznego.


Jak osiągamy zmianę dzięki psychoterapii?


W psychoterapii zmianę przynosi kontakt psychoterapeuty z pacjentem, relacja ta staje się obszarem, w którym człowiek lepiej rozumie siebie i swoje funkcjonowanie, a tym samym może wprowadzać zmiany w swoje życie.
Psychoterapia to trudny proces. W trakcie dowiadujemy się o sobie różnych rzeczy, czasem takich, które nie są przyjemne. W jakimś sensie słusznie się boimy, bo żeby zobaczyć siebie bardziej realistycznie, trzeba zobaczyć również swoje słabe strony, swoją agresję czy zawiść, swoją niechęć do innych, do siebie. Człowiek mocno się przed tym broni.
Często okazuje się, że zgłaszane problemy są tylko małym wycinkiem tego, co nas blokuje w wielu sytuacjach. Tak naprawdę aktualne trudności są dość odległym echem trudnego dzieciństwa, braku bliskości emocjonalnej i akceptacji ze strony najbliższych osób.
Pacjent w procesie psychoterapii wraz z terapeutą wracają do wciąż bolesnych spraw z przeszłości, pracują nad poczuciem winy, krzywdy, wzmocnieniem tego, co jest źródłem siły.

Psychoterapia nie dostarcza przepisów ani rad, ona jedynie pomaga porządkować, rozumieć nasz świat wewnętrzny.
Ktoś kiedyś powiedział, że psychoterapia służy temu, żebyśmy histeryczne i wyolbrzymione nieszczęście zmieniali w zwykłe, ludzkie nieszczęście.

 

 

Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej 41-200 Sosnowiec ul. gen. Andersa 15/202

Psycholog Sosnowiec; Psychoterapia Sosnowiec