O mnie

Drukuj

 dr Agata Stępnicka - Markowska - psycholog, psychoterapeuta

agata s01

Jestem psychologiem, doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii, certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat PTP nr 593) oraz superwizorem-aplikantem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Studia magisterskie oraz doktoranckie ukończyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Kształcąc się w zakresie psychoterapii ukończyłam Podyplomowy Czteroletni Kurs Psychoterapii organizowany przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obecnie pracuję jako adiunkt w Katedrze Psychologii w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach. Prowadzę zajęcia ze studentami z zakresu psychoterapii, psychoonkologii, zaburzeń osobowości i zaburzeń odżywiania.

Przez 18 lat pracowałam także w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sosnowcu, gdzie zdobywałam doświadczenie w udzielaniu osobom dorosłym pomocy psychologicznej. Moja praca w Ośrodku obejmowała prowadzenie konsultacji psychologicznych, diagnozę stanu psychicznego, prowadzenie interwencji kryzysowej oraz psychoterapii indywidualnej.

Do 2012r. pracowałam także jako wykładowca w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej na wydziale zamiejscowym w Wodzisławiu Śląskim, gdzie prowadziłam zajęcia ze studentami z zakresu psychologii.

Przez kilka lat współpracowałam ze Stowarzyszeniem Aktywne Kobiety w Sosnowcu, gdzie między innymi udzielałam porad psychologicznych, prowadziłam grupy wsparcia dla kobiet będących w trakcie i po rozwodzie – „To nadal jestem ja” oraz zajęcia warsztatowe dla samotnych matek – „Nie jesteś sama” według moich autorskich projektów.

Uczestniczyłam w licznych szkoleniach zawodowych dotyczących między innymi: interwencji kryzysowej, pracy z osobą zagrożoną samobójstwem, pomocy w przeżywaniu żałoby i żalu, terapii z osobami, które doznały przemocy seksualnej w dzieciństwie, pomocy ofiarom przestępstw i krzywdzenia.

Odbyłam także trzy miesięczny staż w Szpitalu Uniwersyteckim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na oddziale dziennym leczenia nerwic, gdzie miałam okazję zdobyć doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii grupowej.

Swoją pracę terapeutyczną superwizuję pod kierunkiem licencjonowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

 

cert agata s

 

 

 

Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej 41-200 Sosnowiec ul. gen Andersa 15/202

Psycholog Sosnowiec; Psychoterapia Sosnowiec